Oplysningspligt til private forbrugere

Du kan klage til et godkendt ankenævn

Den 1. oktober 2015 trådte en ny forbrugerklagelov i kraft. Forbrugerklagesystemet er gennemført på baggrund af et nyt EU-direktiv. Det betyder, at forbrugere fremover skal kunne klage til et klageorgan inden for stort set alle brancher. Det betyder også, at vi som virksomhed fremover skal oplyse vores private kunder om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.

Det skal du som kunde fremover gøre:

Har du en klage til vores arbejde, eller er der opstået et problem, som vi ikke kan løse sammen., så skal du benytte dig af klageorganet, Byggeriets Ankenævn.

Adressen for klageorganet er: Nørre Voldgade 106, 1358 København K

Webwww.byggerietsankenaevn.dk
Mailinfo@byggerietsankenaevn.dk